Algemene voorwaarden & retour policy van pamper-taart.be

Ondernemingsgegevens

Ondernemer(s) : Kaye Franckaert.
Vestigingsadres : Glabbeekstraat 252, 3450 Geetbets.
Telefoonnummer : 0486/61.79.11.
E-mailadres : info@pamper-taart.be
BTW identificatienummer : BE 0634.620.223.

 

Artikel 1: Algemene voorwaarden / bepalingen

De e-commerce website pamper-taart.be, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Glabbeekstraat 252, 3450 Geetbets, BTW BE 0634.620.223 RPR Leuven, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Petiepetoe moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door pamper-taart.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Voor standaardleveringen wordt er een vaste prijs aangerekend. Dit bedrag wordt bij het afronden van de bestelling automatisch bijgeteld. Voor niet-standaard leveringen zoals dringende levering, leveringen in het weekend of feestdagen, levering van zware of grote pakketten… worden afhankelijk van de soort levering een andere leveringskost aangerekend. Deze kost is duidelijk vermeld bij het afhandelen van de bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden pamper-taart.be niet. Pamper-taart.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pamper-taart.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met pamper-taart.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door pamper-taart.be. Pamper-taart.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestellen kan vanaf de leeftijd van 18 jaar of ouder. Je geboortedatum wordt opgevraagd bij het plaatsen van een bestelling.

De Klant kan naar keuze een pakket bestellen op de website van pamper-taart.be.

Nadat de Klant een keuze gemaakt heeft wordt de Klant doorverwezen naar de betalingsinstructies.

De Klant kan kiezen uit verschillende betalingsmethodes.

  • Bancontact
  • KBC
  • Belfius
  • iDeal
  • Kredietkaart(en)

Pas nadat de Klant betaald heeft, zal de bestelling verwerkt worden.

Pamper-taart.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De bestelde goederen worden binnen de 3 werkdagen afgeleverd. Zaterdag, zon-, feest- en vakantiedagen gelden niet als werkdag.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

De standaardlevering gebeurt door onze SendCloud binnen de 3 werkdagen en wordt aan een vast tarief aan de Klant aangerekend. Voor dringende leveringen, leveringen op zaterdag, extra zware of grote pakketten,… worden andere extra kosten aangerekend die duidelijk op de website vermeld zijn.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 4 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld op straffe van verval worden gemeld aan pamper-taart.be binnen de 48 uur na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door pamper-taart.be was geboden.

De koerier van SendCloud kan de leeftijd controleren bij levering.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van pamper-taart.be.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van pamper-taart.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Ondernemingsgegevens
Ondernemer(s) : Kaye Franckaert.
Vestigingsadres : Glabbeekstraat 252, 3450 Geetbets
Telefoonnummer : 0486/61.79.11.
E-mailadres : info@pamper-taart.be.
BTW identificatienummer : BE 0634.620.223.Artikel 1: Algemene voorwaarden / bepalingen
De e-commerce website pamper-taart.be, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Glabbeekstraat 252, 3450 Geetbets, BTW BE 0634.620.223 RPR Leuven, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van pamper-taart.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk doorpamper-taart.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden pamper-taart.be niet. pamper-taart.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. pamper-taart.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met pamper-taart.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door pamper-taart.be. pamper-taart.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Bestellen kan vanaf de leeftijd van 18 jaar of ouder. Je geboortedatum wordt opgevraagd bij het plaatsen van een bestelling.

De Klant kan naar keuze een pakket bestellen op de website van pamper-taart.be.

Nadat de Klant een keuze gemaakt heeft wordt de Klant doorverwezen naar de betalingsinstructies.

De Klant kan kiezen uit verschillende betalingsmethodes.
Bancontact
KBC
Belfius
ING
iDeal
Kredietkaart(en)
Pas nadat de Klant betaald heeft, zal de bestelling verwerkt worden.

pamper-taart.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De bestelde goederen worden binnen de 4 werkdagen afgeleverd.
Zaterdag, zon-, feest- en vakantiedagen gelden niet als werkdag.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België en Nederland.

De standaardlevering gebeurt door de koeriers van SendCloud binnen de 4 werkdagen. Voor dringende leveringen, leveringen op zaterdag, extra zware of grote pakketten,… worden andere extra kosten aangerekend die duidelijk op de website vermeld zijn.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 4 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld op straffe van verval worden gemeld aan pamper-taart.be binnen de 48 uur na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door pamper-taart.be was geboden.

De koerier van SendCloud kan de leeftijd controleren bij levering.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van pamper-taart.be.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van pamper-taart.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Retour policy – Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Petiepetoe.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Petiepetoe, via een ondubbelzinnige verklaring per email naar info@petiepetoe.be, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan pamper-taart.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan pamper-taart.be, Glabbeekstraat 252, 3450 Geetbets. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt pamper-taart.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal pamper-taart.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat pamper-taart.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan pamper-taart.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door pamper-taart.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

pamper-taart.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop pamper-taart.be geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
overeenkomsten waarbij de Klant pamper-taart.be specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met pamper-taart.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan pamper-taart.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant pamper-taart.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover pamper-taart.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt pamper-taart.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door pamper-taart.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SendCloud. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/info/index_nl).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2023 Pamper-taart.be | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel